رویدادهای بازی For Honor PS4

تریلر رویدادهای جدید در بازی For Honor برای PS4

ما برای کمک به خدایان دعا کردیم … پاسخ آنها تاریکی واقعی بود: Priors تاریکی را افزایش داده است. این رویداد، The Riposte Black Prior، در بازی For Honor در تاریخ 14-28 مارس در دسترس خواهد بود! خودتان تریلر جدید رویداد The Riposte Black Prior را مشاهده کنید و ببینید که این بازی چه جدید چه ویژگی های جدیدی را به ارمغان می آورد.

7 هزار بازدید 5 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل