نمایش ربات اسکلت بندی فورد نمایشگاه المللی اتومبیل کانادا

نمایش ربات اسکلت بندی فورد در نمایشگاه بین المللی اتومبیل کانادا

آیا تاکنون سعی کرده اید در یک روز 4600 بار هندوانه و یا هر چیز دیگری را روی سر خود بلند کنید و آن را جا به جا کنید. حتما شما نیز تجربه بلند کردن وسایل سنگین و جابه جایی بار را داشته اید، اما یک ربات مخصوص اسکلت بندی انسان ها می تواند این امور را بسیار راحت تر کند. شرکت EksoVest ایجاد شده توسط Ekso Bionics با همکاری کمپانی ماشین سازی فورد، آخرین نمونه از تعهد فورد به کارکنان برای کاهش تلفات جسمی در طی مراحل مونتاژ وسایل نقلیه، کاهش احتمال خستگی کارگران، آسیب دیدگی و یا ناراحتی فیزیکی را برآورده کرده است. این یک ربات اسکلتی پوشیدنی است که در همایش رویداد اخیر CIAS 2019 نیز نمایش داده شده و می تواند در هنگام کار کردن و یا بلند کردنن اجسام به کارگران و انبار دارها بسیار کمک کنند.

ویدیوهای مشابه