طرح مفهومی IAA 2018: Snapshots مرسدس بنز

طرح مفهومی IAA 2018: Snapshots توسط مرسدس بنز

Mercedes-Benz را در IAA 2018 ببینید، جایی که می توانید نخستین بار کامیون ها، اتوبوس ها و خودروهای خودران این شرکت  را پیدا کنید. این بار حتی امن تر، مقرون به صرفه تر و سودمند تر. 

... توضیحات کامل