فناوری تکنولوژی روشنایی ماشین مرسدس بنز

فناوری تکنولوژی روشنایی ماشین های مرسدس بنز

روشنایی پیشرفته مرسدس بنز به شما کمک می کند تا دید شما بسیار بهتر و موثرتر شود. حتی زمانی که خورشید درخشان است، چراغ های LED در روز کمک می کند تا مرسدس بنز شما در ترافیک ها درخشان تر نمایان کند. همچنین به بهترین شکل برای استفاده در شب نیز ساخته شده اند که خودتان می توانید در ویدئو ببینید.

... توضیحات کامل