کامیون خودران خودگردان مرسدس بنز آینده کامیون 2025

کامیون خودران و خودگردان مرسدس بنز، آینده کامیون ها تا سال 2025

کامیون آینده مرسدس بنز برای سال 2025 به شکل کامیون های آینده برای رانندگی خودران ومستقل از راه می رسد. نسخه نمایشی موقعیت های عالی و مختلفی در بزرگراه آلمان را به ما نشان می دهد. خودرو کامیون آینده مرسدس بنز 2025 نشان داده است که یک خودروی مرسدس بنز ممتاز در سال 2015 بوده است، زمانی که در نمایشگاه بین المللی خودرو تجاری 2014 (IAA) معرفی و رونمائی شد. در طی گذشت ده سال، کامیون خود راننده می تواند به طور خودکار در بزرگراه ها رانندگی کند. با این کار بازده حمل و نقل افزایش خواهد یافت، ترافیک برای همه کاربران در جاده ها امن تر خواهد بود، و مصرف سوخت و انتشار CO2 نیز به دلیل الکتریکی بودن، بسیار کاهش خواهد یافت. برای انجام این کار، کامیون مرسدس سیستم های موجود را با سنسورهای ارتقاء یافته خود به سیستم "خلبان بزرگراه" متصل می کند. رانندگی کامیون مرسدس بنز / رانندگی مستقل در حال حاضر در سرعت واقعی و در شرایط ترافیکی واقعی انجام می شود. کامیون مرسدس بنز آینده 2025 نگاهی اجمالی به شکل آینده کامیون ها می کند و ما را با نحوه رانندگی آن ها بیشتر آشنا می کند.

... توضیحات کامل