اندازی بازی Sea of Thieves: Forsaken Shores

تریلر راه اندازی بازی Sea of Thieves: Forsaken Shores

چیزهایی در بازی دریای دزدان یا Sea of Thieves ااضافه می شوند، زیرا این محتوا به صورت آزاد به روز می شود و یک منطقه آتشفشانی جهان را باز می کند! آیا می خواهید خشم غول شیطان را در جستجوی چالش های جدید و حقیقت پشت یک داستان وحشتناک را با خطر به چالش بکشید؟ راه خود را به Forsaken Shores پیدا کنید، در حال حاضر این بازی در دسترس است.

ویدیوهای مشابه