بازی Uncharted 4 PS4

تریلر بازی Uncharted 4 برای PS4

چند سال پس از آخرین ماجراجویی، Nathan Drake، یک شکارچی ثروتمند بازنشسته، دوباره مجبور به ورود در دنیای دزدان و شکارچیان شده است. این بار با در دست داشتن بسیاری از ویژگی های شخصی تر، دریک در جستجوی توطئه آمیز تاریخی به دنبال گنجینه دزدان دریایی افسانه ای است که در یک سفر جهانی حرکت می کردند. بزرگترین ماجراجویی او محدودیت های فیزیکی، عزم او و در نهایت آنچه که او مایل به فدا کردن برای نجات کسانی که دوستشان دارد را تست کنید. شما می توانید صحنه های از این بازی را در این مطلب مشاهده کنید.

ویدیوهای مشابه