دریفت با اتومبیل فورد Focus RS

دریفت با اتومبیل فورد Focus RS

اتومبیل Focus RS، تولید شده توسط کمپانی فورد دارا طراحی ویژه اسپورت است. در این ویدئو دریفت کشیدن های جالب با این اتومبیل Focus RS فورد را می توانید مشاهده کنید.

7.4 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل