کامیون های مرسدس بنز، اربابان بیابان ها

عبور از شن، ماسه و سنگ، به راحتی با بار های سنگین. وسایل نقلیه مرسدس بنز حتی از سخت ترین چالش ها عبور می کنند و از کیفیت عالی برخوردار هستند.

7.6 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل