تلسکوپ های ناسا

جدید ترین مطالب تلسکوپ های ناسا، مقالات ویژه تلسکوپ های ناسا، هر آن چیزی که باید در مورد تلسکوپ های ناسا بدانید.

پیشنهاد ما برای تلسکوپ های ناسا

کلیپی جالب از سازمان ناسا در مورد تاریخچه و تکامل شکل گیری ماه تا کنون ! 2:41

کلیپی جالب از سازمان ناسا در مورد تاریخچه و تکامل شکل گیری ماه تا کنون !

2 سال پیش 2،115 نمایش
تمامی ماموریت های سازمان ناسا در سال ۲۰۲۰ ، آیا شما آماده هستید؟ 2:54

تمامی ماموریت های سازمان ناسا در سال ۲۰۲۰ ، آیا شما آماده هستید؟

2 سال پیش 6،907 نمایش
ناسا قبل از ماموریت رفتن به ماه تا سال ۲۰۲۴، دوازده پروژه پشتیبانی را راه اندازی می کند!

ناسا قبل از ماموریت رفتن به ماه تا سال ۲۰۲۴، دوازده پروژه پشتیبانی را راه اندازی می کند!

3 سال پیش 2،116 نمایش
اشعه ایکس به ستاره شناسان کمک می کند تا چرخش سیاهچاله های غول پیکر را تشخیص دهند

اشعه ایکس به ستاره شناسان کمک می کند تا چرخش سیاهچاله های غول پیکر را تشخیص دهند

3 سال پیش 3،854 نمایش
یک تلسکوپ جدید به تشخیص نورهای چشمک زن در سطح ماه کمک می کند!

یک تلسکوپ جدید به تشخیص نورهای چشمک زن در سطح ماه کمک می کند!

3 سال پیش 7،226 نمایش
ناسا از عبور یک شهاب سنگ بزرگ در نزدیکی زمین گزارش می دهد

ناسا از عبور یک شهاب سنگ بزرگ در نزدیکی زمین گزارش می دهد

3 سال پیش 2،518 نمایش
بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا برای کشف جهان اطراف ما در حال ساخت و طراحی می باشد

بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا برای کشف جهان اطراف ما در حال ساخت و طراحی می باشد

3 سال پیش 4،344 نمایش
نمایش فرود کاوشگر مریخی InSight ناسا، در سطح مریخ (مارس)

نمایش فرود کاوشگر مریخی InSight ناسا، در سطح مریخ (مارس)

3 سال پیش 6،986 نمایش
فضاپیما Juno و خلق تصاویر فضایی، این بار، یک دلفین در سطح سیاره مشتری

فضاپیما Juno و خلق تصاویر فضایی، این بار، یک دلفین در سطح سیاره مشتری

3 سال پیش 7،691 نمایش
هالک شگفت انگیز، نام صورت فلکی جدید شناخته شده NASA

هالک شگفت انگیز، نام صورت فلکی جدید شناخته شده NASA

3 سال پیش 5،504 نمایش
Kepler، تلسکوپ فضایی ناسا، برای همیشه خاموش می شود!

Kepler، تلسکوپ فضایی ناسا، برای همیشه خاموش می شود!

3 سال پیش 4،957 نمایش
ماهواره های CubeSat بسیار کوچک ناسا در حال عکس برداری و در راه رسیدن به مریخ

ماهواره های CubeSat بسیار کوچک ناسا در حال عکس برداری و در راه رسیدن به مریخ

3 سال پیش 2،971 نمایش
تلسکوپ فضایی Chandra همانند هابل، به حالت ایمن می رود!

تلسکوپ فضایی Chandra همانند هابل، به حالت ایمن می رود!

3 سال پیش 3،975 نمایش